ikona

Przeczytaj

o aktualnych i alarmujących konsekwencjach zmiany klimatu oraz o sposobach, w jakie na kryzys klimatyczny reaguje Unia Europejska.

ikona

Dowiedz się

w jakim punkcie znajduje się dziś polski biznes jeśli chodzi o zrozumienie zmiany klimatu i jej wpływu na rzeczywistość oraz na ile skutecznie raportuje swoje działania.

ikona

Sprawdź

co konkretnie biznes powinien robić w zakresie realnej redukcji śladu węglowego firmy i jak należy się do tego zabrać.

O raporcie

Regulacje klimatyczne są ważne!
Bądź na bieżąco!

Liczymy ślad węglowy, doradzamy
oraz tworzymy strategię redukcji emisji!

Co znajdziesz
w raporcie

Dwa lata temu, publikując pierwszą odsłonę raportu na temat konkurencyjności klimatycznej, podnieśliśmy „czerwoną flagę”, stawiając tezę, że względne zacofanie polskich firm i gospodarki w zarządzaniu klimatycznym może mieć istotny negatywny wpływ na konkurencyjność polskich firm (oraz polskich oddziałów firm międzynarodowych), a także polskiej gospodarki jako całości. Dziś czas na podsumowanie „stanu gry” w zakresie konkurencyjności klimatycznej w Polsce.

Nowy raport Fundacji Climate Strategies Poland nie pozostawia złudzeń – mimo rosnącej świadomości polskich firm nt. wyzwań klimatycznych, powiększa się ich zapóźnienie względem Europy Zachodniej. Tylko faktyczna dekarbonizacja firm może to zmienić. W publikacji stawiamy niepopularne tezy: samo raportowanie nie uratuje klimatu, jeśli nie pójdą za nim dalsze kroki. Ograniczenie negatywnego wpływu biznesu na klimat oraz budowanie realnej pozycji konkurencyjnej jest możliwe, tylko wymaga od polskich firm natychmiastowego zajęcia się tematem dekarbonizacji.
1
Jadąc na ścianę.
Stan na 2023 rok

Dla lepszego zrozumienia kontekstu klimatycznego raport rozpoczyna się od przedstawienia aktualnych, alarmujących i pełnych anomalii konsekwencji zmiany klimatu. Na dalszych stronach pierwszego rozdziału czytamy, w jaki sposób na kryzys klimatyczny reaguje lider redukcji, czyli Unia Europejska, i jak regulacje te adaptowane są w polskiej rzeczywistości.

2
Jakość zarządzania klimatycznego największych polskich firm w wybranych branżach

Drugi rozdział to analiza jakości zarządzania klimatycznego w największych polskich firmach w wybranych branżach (finansowej, motoryzacyjnej, spożywczej, kosmetycznej, retail, IT oraz przemysłowej), z powołaniem się na dane pochodzące z inicjatyw: SBTi i CDP.

3
Od monitorowania śladu węglowego do dekarbonizacji firmy

Rozdział trzeci porusza kwestię raportowania, które powinno być traktowane przez firmy jako proces, a nie cel sam w sobie, ponieważ – jako takie – nie przyczynia się do obniżania emisji. W rozdziale tym koncentrujemy się na procesie realnej dekarbonizacji: kluczowych wyzwaniach, wnioskach i korzyściach oraz dzielimy się mapą drogową dekarbonizacji w firmie.

4
Zakres 3 jest ważny

W czwartym rozdziale koncentrujemy się na znaczeniu Zakresu 3, a także wyzwaniach jakie wiążą się z jego liczeniem i raportowaniem. Opisujemy również emisyjność Zakresu 3 w poszczególnych branżach.

5
Emisyjność mniejszych firm

Rozdział piąty porusza kwestie emisyjności mniejszych firm. W następującym po nim podsumowaniu czytamy o budowaniu konkurencyjności firm w obliczu zapóźnionej transformacji polskiej gospodarki.